1. Allmänt

1.1

Dessa allmänna villkor (hädanefter "Villkoren") tillämpas när du, som konsument (hädanefter "Du"), genomför en beställning via webbhandeln https://fren.pet och dess tillhörande sidor (hädanefter "Webbhandeln"). Avtal ingås mellan dig och Solrike Energi AB, organisationsnummer 556418-2201 (hädanefter "Fren"). Du kan finna detaljerad kontaktinformation och annan relevant infofrmation om Fren på Webbhandeln. Dessa Villkor är endast applicerbara för dig som är konsument och som genomför beställningar via Webbhandeln.

1.2

För att kunna göra en beställning på Webbhandeln krävs att du är minst 18 år gammal. Enligt svensk lag accepterar Fren inte kreditköp för personer under 18 år. Fren förbehåller sig rätten att vid specifika tillfällen avvisa eller modifiera din beställning, såsom vid felaktiga personuppgifter eller om du har betalningsanmärkningar.

1.3

Fren förbehåller sig för slutförsäljning och att eventuella bild- och skrivfel kan förekomma på Webbhandeln, såsom fel i produktbeskrivningar, tekniska specifikationer, priser och lagerstatus. Det kan också ske justeringar av priser till följd av förändringar från leverantörer eller valutaväxlingar. Fren har rätt att korrigera sådana fel och att ändra eller uppdatera informationen när så behövs. Om det skulle förekomma ett felaktigt pris på en vara du har beställt, kommer Fren att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det rättade priset innan beställningen fortsätter.

All bildinformation som presenteras på Webbhandeln är av illustrativ karaktär och kan inte garanteras återge det exakta antalet varor du kommer att erhålla, eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung.

1.4

Webbhandeln och allt dess innehåll ägs av Fren, dess licensgivare och leverantörer och är skyddat enligt immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Det innebär att varumärken, företagsnamn, produktnamn, bilder, grafik, logotyper, ljudklipp, video, design, mjukvara, layout, information om produkter, tjänster, annat innehåll samt alla immateriella rättigheter relaterade därtill (såsom upphovsrätter, designrättigheter, mönsterrättigheter och varumärken) inte får kopieras eller användas utan skriftligt tillstånd från Fren. Genom att använda Webbhandeln eller genom att köpa produkter från Fren förvärvar du inte någon äganderätt till detta innehåll eller dess immateriella rättigheter.

 

2. Avtal och Beställning

2.1

För att slutföra ett köp via Webbhandeln krävs det att du accepterar Villkoren. Genom att godkänna Villkoren förbinder du dig att följa dem i deras helhet.

2.2

Ett köpavtal formaliseras endast när Fren har bekräftat din beställning och du har mottagit en orderbekräftelse via e-post. För framtida kommunikation med Fren rekommenderas att du sparar denna orderbekräftelse. Du uppmanas även att spara den version av Villkoren som hänvisas till i orderbekräftelsen. Återkallelse av din beställning är möjlig fram till dess att Fren bekräftar den. Vid återkallelse återbetalas samtliga eventuella betalningar som du eller ditt betal- eller kreditkortsföretag har gjort i samband med beställningen.

 

3. Kunduppgifter mm.

3.1

Fren tillhandahåller möjligheten att skapa ett medlemskonto när du handlar på Webbhandeln. Vid registrering av ditt medlemskonto eller vid genomförande av en beställning kommer du uppmanas att tillhandahålla vissa personuppgifter. Genom att ange dessa uppgifter bekräftar du att de är korrekta och fullständiga. Du ansvarar för att uppgifterna är korrekt ifyllda och fullständiga.

3.2

Du ansvarar för att skydda dina inloggningsuppgifter så att ingen annan kan använda dem. Det är viktigt att du inte delar ditt användarnamn och lösenord med obehöriga och att du förvarar dessa uppgifter på ett säkert sätt för att förhindra obehörig åtkomst. Om du misstänker att obehöriga kan ha fått tillgång till ditt lösenord är det viktigt att du genast meddelar Fren. Om så inte görs kan Fren komma att hålla dig ansvarig för eventuella köp som görs med dina inloggningsuppgifter.

3.3

Om Fren misstänker att du missbrukar ditt medlemskonto eller dina inloggningsuppgifter, eller på något sätt bryter mot Villkoren, förbehåller sig Fren rätten att stänga av ditt konto. Dessutom har Fren befogenhet att tilldela dig nya inloggningsuppgifter.

3.4

För närmare information om Frens hantering av personuppgifter kan Du ta del av vår integritetspolicy här (hädanefter "Integritetspolicyn").

 

4. Priser, avgifter och betalning

4.1

Vid beställning via Webbhandeln tillämpas de priser som anges. Alla priser anges i svenska kronor och inkluderar moms. Observera att priset inte innefattar eventuella betalnings- eller fraktkostnader, vilka redovisas separat.

4.2

Du har möjlighet att välja bland de på Webbhandeln angivna betalsätten på. Fren förbehåller sig rätten att dra betalningen direkt i samband med beställningen om du inte valt eller fått godkänt faktura eller annan liknande betalningsmetod. I händelse av fakturabetalning eller delbetalning kan Fren eller dess samarbetspartners genomföra en kreditupplysning, vilken du kommer att informeras om. Observera att Fren förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda samtliga betalsätt eller att ändra betalsätt om det valda av någon anledning inte är tillgängligt vid köptillfället. Vänligen notera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ framgår på Webbhandeln.

 

5. Kampanjer och erbjudanden

Fren kan periodvis erbjuda kampanjer på Webbhandeln som kan innebära förmånligare villkor än de som anges i dessa Villkor. Detta kan exempelvis omfatta särskilda betalningsalternativ eller förlängd ångerrätt. De gynnsammare villkoren gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika produkter som Fren markerat i samband med kampanjen. Fren förbehåller sig rätten att när som helst avsluta eller ändra sådana kampanjer. Om en kampanj avslutas eller ändras tillämpas dessa Villkor utan förändringar. Erbjudanden för specifika produkter på Webbhandeln gäller under en begränsad tid och så länge produkterna finns i lager.

 

6. Leverans och transport

6.1

Normalt sett levereras varor som finns i lager inom det antal arbetsdagar som anges på Webbhandeln. Om ingen särskild överenskommelse har träffats (till exempel vid beställning av varor som inte finns i lager), sker leveransen senast inom 30 arbetsdagar från det att Fren bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. För ytterligare information om Frens leverans av varor och leveransvillkor, vänligen se här.

6.2

Den förväntade leveranstiden för varan anges i orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella produktsidan på Webbhandeln. Om ingen särskild överenskommelse har träffats och leveransen tar längre än 30 arbetsdagar, under förutsättning att förseningen inte beror på dig som kund, har du rätt att häva köpet.

6.3

Vid paket som behöver hämtas ut, är det viktigt att du gör detta inom den tidsram som anges i aviseringen. Normalt sett bör paket hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du kommer alltid att få en avisering som tydligt visar var och när paketet ska hämtas. Avisering kan ske via flera kanaler, inklusive e-post, vanlig post och vid angivet mobilnummer även via telefonsamtal eller SMS.

Om paketet inte hämtas ut inom angiven tid har Fren rätt att ta ut en avgift på 199 kr. Det är viktigt att du ansvarar för att ange korrekta uppgifter innan du bekräftar din beställning, exempelvis rörande leveransadress och telefonnummer för avisering.

 

7. Ångerrätt

7.1

Vid köp av varor på Webbhandeln tillämpas alltid en ångerrätt på 14 dagar i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta ger dig möjlighet att ångra ditt köp genom att meddela Fren inom 14 dagar från det att du eller ditt ombud mottagit den beställda varan (ångerfristen).

7.2

Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

(a) Varor som har anpassats eller tillverkats enligt dina specifika önskemål eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel; eller

(b) Varor med bruten försegling som av hälsoskäl eller hygieniska skäl inte kan återlämnas.

7.3

Vid beställning av en vara där ångerrätten inte tillämpas kommer du att tydligt informeras om detta. Om varan levereras med förseglad förpackning bör du undvika att bryta förseglingen om du önskar behålla möjligheten att utöva ångerrätten. Ångerrätten upphör när du bryter förseglingen.

7.4

För att ångra ditt köp bör du, innan ångerfristen löper ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Fren på det sätt som anges här. I meddelandet bör du ange ditt namn, adress och annan relevant information såsom ordernummer, fakturanummer samt namn på den aktuella varan. Om du föredrar att använda en standardblankett för utövande av ångerrätt, som framtagits av Konsumentverket, finns den tillgänglig här: www.konsumentverket.se.

7.5

Vid användning av ångerrätten står du för returfrakten. Varan bör returneras inom 14 dagar från det datum då du meddelade Fren om ditt beslut att ångra köpet. Det är viktigt att varan skickas tillbaka i gott skick och väl emballerad. Om varan inte returneras i godtagbart skick har Fren rätt att göra en avdrag för värdeminskning. Returer ska ske enligt Fren angivna metoder och instruktioner på Webbhandeln, vilka du hittar här.

7.6

I vissa fall kan Fren erbjuda kostnadsfri retur för specifika varor. Information om eventuell fri retur framgår på den relevanta produktsidan på Webbhandeln.

7.7

När du ångrar ditt köp återbetalar Fren det belopp du har betalat för varan, inklusive de ursprungliga leveranskostnaderna. Undantag kan gälla för extra leveranskostnader som uppstår om du har valt en annan leveransmetod än den standardleverans Fren erbjuder. Observera att vid returnering av en del av din order återbetalas inte leveranskostnaden. Fren förbehåller sig rätten att göra avdrag från det belopp som ska återbetalas, motsvarande en eventuell minskning i varans värde. Detta gäller om varans värde har minskat på grund av att du har hanterat den i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

7.8

Fren återbetalar beloppet så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar från mottagandet av din retur och skickandet av en returbekräftelse via e-post. Återbetalningen kommer att genomföras till det betalningsalternativ du valde vid köptillfället, såvida inget annat avtalats eller om det inte finns några hinder för återbetalningen på det sättet.

 

8. Garanti och reklamation

8.1

Vissa av Frens varor kan komma med garantitid och specifika garantivillkor som du hittar på Webbhandeln. Garantin täcker ursprungliga fabrikationsfel och inte fel som uppstår efter att varan ändrats vad gäller funktion eller utseende, exempelvis ombyggnationer, uppgraderingar eller annan konfigurering av varan. Din orderbekräftelse utgör garantibevis. Eventuella begränsningar i garantin påverkar inte de rättigheter du har enligt gällande konsumentskyddslagstiftning.

8.2

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Om du upptäcker att varan är defekt när du mottar din order, bör du så snart som möjligt kontakta Fren. Vänligen kontakta vår kundtjänst på info@fren.pet. Reklamationer som görs inom två månader från det att felet upptäcktes anses alltid vara gjorda i rätt tid. Du har en reklamationsrätt på 3 år för varor som köpts på Webbhandeln.

8.3

Fren står för returfrakten för godkända reklamationer.

8.4

När den reklamerade varan har returnerats och reklamationen har godkänts, kommer Fren att kompensera dig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Fren strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från mottagandet av reklamationen, även om det kan ta längre tid beroende på varans beskaffenhet. Notera att Fren förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det konstateras att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Fren riktlinjerna från Allmänna Reklamationsnämnden, besök www.arn.se för mer information. För ytterligare detaljer, se www.konsumentverket.se.

 

9. Länkar

Fren kan inkludera länkar till externa webbplatser som ligger utanför Frens kontroll, och likaså kan webbplatser utanför Frens kontroll länka till Webbhandeln. Trots Frens strävan att endast länka till webbplatser som delar Frens riktlinjer för personuppgiftshantering och säkerhet enligt Integritetspolicyn, kan Fren inte hållas ansvarigt för skyddet eller sekretessen av information eller personuppgifter som du tillhandahåller på dessa externa webbplatser. Det rekommenderas att du agerar försiktigt och tar del av personuppgiftsföreskrifterna på den specifika externa webbplatsen.

 

10. Force Majeure

Fren är inte ansvarigt för eventuella förseningar som uppstår till följd av omständigheter som Fren inte kan kontrollera, såsom allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattacker, förändringar i myndighetsbestämmelser, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller andra kommunikationsstörningar samt fel eller förseningar hos underleverantörer orsakade av sådana omständigheter. Dessa omständigheter utgör en befrielsegrund som medför undantag från skadestånd och andra påföljder. Vid eventuella sådana händelser kommer Fren att informera dig både i inledningen och vid avslutningen av perioden när den påverkande situationen pågår. Om omständigheten varar i mer än två månader har både du och Fren rätt att omedelbart häva köpet.

 

11. Kontaktinformation

Postadress: Sjösavägen 57, 124 55 Bandhagen

Mejladress till kundtjänst: info@fren.pet

 

12. Ändringar av Villkoren

Fren har rätt att göra ändringar i dessa Villkor när som helst. Samtliga förändringar av Villkoren kommer att offentliggöras på Webbhandeln. Ändringarna träder i kraft från det ögonblick du accepterar Villkoren (vid ett nytt köp eller vid besök på Webbhandeln). För att vara informerad om eventuella ändringar av Villkoren rekommenderar Fren att du regelbundet besöker Webbhandeln.

 

13. Ogiltighet

Om en behörig domstol, myndighet eller skiljenämnd finner att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller inte verkställbar, ska den aktuella bestämmelsen, tillsammans med övriga bestämmelser, vara gällande och verkställbara i den omfattning som tillämplig lag tillåter. Eventuella bestämmelser som förklaras ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta rättsliga riktlinjer och principer.

 

14. Tillämplig lag och tvist

14.1

Eventuella tvister ska i första hand försöka lösas genom samförstånd efter diskussion med Frens kundtjänst.

14.2

Om en tvist inte kan lösas genom samförstånd med Frens kundtjänst, har du som kund möjlighet att vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) där du kan få mer information på www.arn.se. Alternativt kan du lämna ett klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, tillgänglig via följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Om du väljer att lämna in ett klagomål via denna plattform, kommer ditt ärende automatiskt att vidarebefordras till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta organ tar sedan kontakt med oss för att försöka lösa tvisten utan att involvera domstol.

 

Vid eventuell tvist åtar sig Fren att följa beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

14.3

Tvister som rör tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och hanteras enligt punkt 14.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.

 


 

Dessa Villkor har fastställts av Fren den 2023-11-10