1. Insamling och Hantering av Personuppgifter

1.1 Informationssamling vid Kontoskapande

Vid skapandet av ett medlemskonto samlar vi in personlig information såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer för att underlätta köp och för att kunna tillhandahålla en personligt anpassad shoppingupplevelse.

1.2 Automatisk Insamling av Data

Vi kan automatiskt samla in viss information, inklusive enhetsinformation, webbläsartyp och IP-adress, för att förbättra vår tjänst, anpassa innehåll och för att säkerställa säkerheten för ditt konto.

 

2. Användning av Personuppgifter

2.1 Förbättring av Tjänster och Anpassning av Erbjudanden

Den insamlade informationen används för att förbättra våra tjänster och erbjudanden samt för att skicka relevant marknadsföringsmaterial baserat på dina preferenser, om du samtycker till det.

2.2 Kontospecifik Kommunikation

Vi kan använda den tillhandahållna informationen för att kommunicera med dig rörande ditt konto, orderbekräftelser, leveransuppdateringar och kundtjänstfrågor.

 

3. Delning och Lagring av Uppgifter

3.1 Delning av Information med Tredje Part

Vi delar endast personlig information med noga utvalda tredjepartsleverantörer som hjälper till med att utföra våra tjänster, såsom betalningsbehandlare och leveransföretag.

3.2 Säker Lagring av Uppgifter

Vi vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter lagras säkert och skyddas mot obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstörelse.

 

4. Dina Rättigheter

4.1 Rätt till Åtkomst och Ändring av Information

Du har rätt att begära åtkomst till och korrigering av dina personuppgifter som finns lagrade hos oss.

4.2 Möjlighet att Återkalla Samtycke

Du har möjlighet att när som helst återkalla eventuellt samtycke du har gett för att använda din information för marknadsföringsändamål.

 

5. Kontaktinformation

För frågor eller för att utöva dina rättigheter enligt denna integritetspolicy, vänligen kontakta vår kundtjänst på info@fren.pet.

Denna integritetspolicy beskriver hanteringen av personuppgifter och är avsedd att informera om hur vi samlar in, använder, delar och lagrar informationen. Vi rekommenderar att du läser igenom den noggrant och förstår hur vi behandlar dina personuppgifter när du använder våra tjänster och skapar ett konto hos oss.

 


 

Denna integritetspolicy har fastställts av Fren den 2023-11-10